Informacje

Znaczny wzrost ruchu pojazdów po ulicach miasta Gniezna, tworzące się zatory w godzinach szczytu zmuszają mieszkańców do szukanie alternatywnych środków transportu – m.in. korzystania z transportu publicznego lub z rowerów. Należy położyć nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dla niechronionych uczestników ruchu. W chwili obecnej rowerzyści korzystają głównie z jezdni, gdzie kierowcy pojazdów mechanicznych nie traktują rowerzystów jako pełnoprawnego uczestnika ruchu, co doprowadza do wielu niebezpiecznych sytuacji, w których najczęściej cierpi rowerzysta. W krajobrazie Gniezna przy okazji budowy nowych odcinków dróg staramy się pamięta o rowerzystach i wykonywane są drogi rowerowe. Celem podjętych prac jest wskazanie możliwości budowy sieci tras rowerowych na terenie miasta.

Ze względu na historyczny charakter miasta Gniezna i zwartą zabudowę w centrum miasta nie będzie możliwości wszędzie wydzielenia dróg rowerowych. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest istniejąca strefa ruchu tempo „30”, która umożliwia w sposób bezpieczny uczestniczyć rowerzystom w ruchu jako normalny uczestnik ruchu (NUR), wprowadzenie kontrapasów na drogach jednokierunkowych.

Rozwijając sieć tras rowerowych na terenie miasta Gniezna należy również czynić starania w celu uświadamiania pozostałych uczestników ruchu o tym, by zwracali uwagę na rowerzystów. Istotną sprawą jest także świadomość samych rowerzystów, że również oni powinni zachować ostrożność i robić wszystko by bezpiecznie dojechać do celu. Również powinni przestrzegać przepisów ruchu drogowego, używać oświetlenia rowerów, kamizelek odblaskowych.

Zgodnie z przepisami szerokość drogi rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:
1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa:
2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa;
3) 2,5 m – gdy z drogi jednokierunkowej mogą korzystać piesi.

Szerokość drogi rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje. Mając na uwadze troskę o poprawę bezpieczeństwa, poprawę stanu powietrza Prezydent Miasta podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad stworzeniem tras rowerowych na terenie miasta Gniezna.

1 marca 2019 roku odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Zarządców Dróg, Radni Rady Miasta, Urzędu Gminy oraz Stowarzyszeń Rowerowych. Na spotkaniu została omówiona wstępna koncepcja tras rowerowych. Przedstawiono pierwsze uwagi do koncepcji, uzgodniono plan działania przy tworzeniu tras rowerowych. Założeniem Prezydenta jest, by przy tworzone trasy rowerowe były konsultowane zarówno z mieszkańcami miasta, ale także z przedstawicielami Zarządcami Dróg i Stowarzyszeń Rowerowych.

W związku z powyższym 12.04.2019 roku Prezydent Miasta Gniezna wydał Zarządzenie Nr WAK.K.120.10.2019 w sprawie powołania Zespołu Doradczego przy Prezydencie do spraw związanych z wykonaniem koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Do Zespołu Doradczego przy Prezydencie zostali powołani przedstawiciele Zarządców Dróg, Gminy, Organu Zarządzającego Ruchem oraz Stowarzyszeń Rowerowych działających na terenie Gniezna.

W ramach działania ww. Zespołu Doradczego odbędzie się kilka spotkań, na których konsultowany będzie przebieg tras rowerowych. 12.04.2019 r. została podpisana umowa z firmą Stadtraum Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez pana Aleksandra Sagana z Poznania, która wykona koncepcje tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Termin realizacji koncepcji przewidziany jest do 13 grudnia 2019 r. Umowa została podpisana na kwotę 131853,37 zł.

Na poszczególnych etapach prac na stronie internetowej będą umieszczane informacje, materiały przeznaczone do konsultacji społecznych. Każdy mieszkaniec Gniezna będzie mógł wyrazić swoją opinię na temat poszczególnych rozwiązań. Uwagi zostaną przekazane do Biura projektowego, które w miarę możliwości wykorzysta uwagi mieszkańców.

Ramowy harmonogram prac:
– konsultacje społeczne (wrzesień – październik 2019 roku),
– przygotowanie koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna oraz wypracowanie polityki rowerowej, przy udziale zespołu doradczego, w tym uzgodnienie ze wszystkimi zarządami dróg (do końca 2019 roku),
– przygotowanie projektów technicznych w tym projektów budowlanych i projektów zmiany organizacji ruchu wraz ze wszystkimi pozwoleniami, w zakresie tras rowerowych północ – południe, wschód – zachód (lata 2020-2021),
– realizacja dróg rowerowych na terenie miasta Gniezna w zakresie tras rowerowych północ – południe i wschód – zachód oraz prowadzenie wypracowanej polityki rowerowej (lata 2021-2022),
– przygotowanie projektów technicznych w tym projektów budowlanych i projektów zmiany organizacji ruchu wraz ze wszystkimi pozwoleniami, w zakresie tras rowerowych wokół miasta oraz połączenia sieci ze sobą (rok 2022),
– realizacja dróg rowerowych na terenie miasta Gniezna w zakresie tras rowerowych wokół miasta oraz połączenia sieci ze sobą, a także prowadzenie wypracowanej polityki rowerowej (rok 2023).