Bez kategorii

Podsumowanie konsultacji społecznych

Posted on

Ponad rok  trwały prace nad koncepcją budowy dróg rowerowych w Gnieźnie. Podsumowaniem tego etapu prac było spotkanie, które odbyło się 9 czerwca w Starym Ratuszu. Efektem prac jest dokument koncepcyjny tras rowerowych w Gnieźnie, który można pobrać klikając w link. Poniżej prezentujemy film z podsumowania konsultacji społecznych.  

Bez kategorii

Zmiany składu Zespołu Doradczego

Posted on

Powołuję Zespół Doradczy przy Prezydencie do spraw związanych z wykonaniem koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna w składzie: Przewodniczący Zespołu Doradczego przy Prezydencie – Jarosław Grobelny, Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Członkowie Zespołu Doradczego przy Prezydncie: Wojciech Dams – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Rejonu Gniezno, Sylwia Rakowska – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, […]

Bez kategorii

Konsultacje społeczne

Posted on

Ożywiona dyskusja, merytoryczne uwagi i kompromisy- tak można w kilku słowach podsumować społeczne konsultacje dotyczące proponowanych tras rowerowych w Gnieźnie. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 22 lutego w Starym Ratuszu. W trakcie spotkania z mieszkańcami, projektanci koncepcji, a także powołany przez Prezydenta Gniezna Zespół ds. tras rowerach na cele z zastępcą Prezydenta Jarosławem Grobelnym, omówili […]