Bez kategorii

Podsumowanie konsultacji społecznych

Ponad rok  trwały prace nad koncepcją budowy dróg rowerowych w Gnieźnie. Podsumowaniem tego etapu prac było spotkanie, które odbyło się 9 czerwca w Starym Ratuszu.

Efektem prac jest dokument koncepcyjny tras rowerowych w Gnieźnie, który można pobrać klikając w link.

Poniżej prezentujemy film z podsumowania konsultacji społecznych.