Bez kategorii

Zmiany składu Zespołu Doradczego

Powołuję Zespół Doradczy przy Prezydencie do spraw związanych z wykonaniem koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna w składzie:

 1. Przewodniczący Zespołu Doradczego przy Prezydencie – Jarosław Grobelny, Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna,

 2. Członkowie Zespołu Doradczego przy Prezydncie:

 1. Wojciech Dams – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Rejonu Gniezno,

 2. Sylwia Rakowska – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie,

 3. Sylwia Łukaszkiewicz – Starszy Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

 4. Jerzy Kałwak – Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie, Główny Specjalista ds. inwestycji i funduszy UE,

 5. Roman Kurowski – Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Specjalista ds. Zarządzania Ruchem na Drogach,

 6. Maria Brykczyńska – Radna Gminyy Gniezno,

 7. Olga Gandurska – Radna Rady Miasta,

 8. Tomasz Dzionek – Radny Rady Miasta,

 9. Tomasz Nowakowski,

 10. Andrzej Kaczmarek – Polski Klub Ekologiczny,

 11. Adam Dzionek – Gnieźnieńska Inicjatywa Rowerowa,

 12. Alicja Orzeł – Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Kierownik Referatu Dróg Gminnych,

 13. Dawid Michałowski – Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Techniczno – Inwestycyjny, Podinspektor Referatu Dróg Gminnych.

 14. Paweł Nowicki.