Bez kategorii

Konsultacje społeczne

Ożywiona dyskusja, merytoryczne uwagi i kompromisy- tak można w kilku słowach podsumować społeczne konsultacje dotyczące proponowanych tras rowerowych w Gnieźnie. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 22 lutego w Starym Ratuszu.

W trakcie spotkania z mieszkańcami, projektanci koncepcji, a także powołany przez Prezydenta Gniezna Zespół ds. tras rowerach na cele z zastępcą Prezydenta Jarosławem Grobelnym, omówili proponowane rozwiązania. Rozwiązania, o których bez wahania mówi się, że są rozwiązaniami kompromisowymi. Te wynikają głównie z uwagi na fakt istnienia czterech zarządców dróg w Gnieźnie. Przyjęta została więc idea, której przyświeca chęć skupienia się na wprowadzeniu rozwiązań bezpieczniejszych niż te, które obowiązują dzisiaj.

Podczas konsultacji zwrócono szczególną uwagę na ciąg pieszo-rowerowy na ul. Lecha czy Sobieskiego, a także na ścieżkę rowerową na ul. Sienkiewicza. Te rozwiązania zostały wykreślone już podczas spotkania. Długą dyskusję wywołała kwestia ul. Żwirki i Wigury również w kontekście planowanego przebudowania skrzyżowania i powstania ronda. Sprawa będzie więc jeszcze raz analizowana przez projektantów. Podobna dyskusja toczyła się wokół ul. Konikowo, Dalkoskiej, Ronda Gnieźnieńskich Olimpijczyków, Dworcowej,  a także Wiaduktu Solidarności, ul. Gdańskiej czy al. Reymonta. Ostatnie posiedzenie Zespołu ds. tras rowerowych zaplanowano na połowę marca.

W jego trakcie projektanci podsumują konsultacje społeczne, wprowadzone uwagi oraz zaprojektowane trasy rowerowe.