Aktualności

Spotkanie zespołu doradczego

Dnia 12 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego przy Prezydencie w sprawie tworzenia tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Podczas spotkania przedstawiciele firmy Stadtraum Polska Sp. z o.o. zaprezentowali standardy rowerowe oraz założenia i rozwiązania projektowe. Przedstawicielom Zarządców Dróg oraz Członkom Zespołu przekazano dokumentacją do wydania opinii. Po otrzymaniu ww. opinii i wprowadzeniu ewentualnych uwag materiał zostanie udostępniony mieszkańcom Gniezna w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.