Bez kategorii

Podsumowanie konsultacji społecznych

Posted on

Ponad rok  trwały prace nad koncepcją budowy dróg rowerowych w Gnieźnie. Podsumowaniem tego etapu prac było spotkanie, które odbyło się 9 czerwca w Starym Ratuszu. Efektem prac jest dokument koncepcyjny tras rowerowych w Gnieźnie, który można pobrać klikając w link. Poniżej prezentujemy film z podsumowania konsultacji społecznych.  

Bez kategorii

Zmiany składu Zespołu Doradczego

Posted on

Powołuję Zespół Doradczy przy Prezydencie do spraw związanych z wykonaniem koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna w składzie: Przewodniczący Zespołu Doradczego przy Prezydencie – Jarosław Grobelny, Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, Członkowie Zespołu Doradczego przy Prezydncie: Wojciech Dams – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Kierownik Rejonu Gniezno, Sylwia Rakowska – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, […]

Bez kategorii

Konsultacje społeczne

Posted on

Ożywiona dyskusja, merytoryczne uwagi i kompromisy- tak można w kilku słowach podsumować społeczne konsultacje dotyczące proponowanych tras rowerowych w Gnieźnie. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 22 lutego w Starym Ratuszu. W trakcie spotkania z mieszkańcami, projektanci koncepcji, a także powołany przez Prezydenta Gniezna Zespół ds. tras rowerach na cele z zastępcą Prezydenta Jarosławem Grobelnym, omówili […]

Aktualności

Debata społeczna

Posted on

22 lutego, kolejna już sobota obywatelska, od 10:00 w Starym Ratuszu odbędzie się spotkanie zespołu doradczego Urzędu Miejskiego z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami odnośnie konepcji dróg rowerowych. Przypomnijmy, że do końca stycznia można było zgłaszać uwagi dotyczące planów dróg rowerowych w Pierwszej Stolicy. 22 lutego, podczas spotkania, omówione zostaną wszystkie zgłoszone uwagi i odbędzie się debata społeczna. Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

Konsultacje społeczne

Posted on

Prezydent Miasta Gniezna zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania Koncepcji tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Proponujemy trzy główne trasy Północ – Południe (od ul. Gdańskiej do ul. Wrzesińskiej), Wschód – Zachód (ul. Roosevelta do ul. Orzeszkowej) oraz trasę wokół miasta. Wszelkie szczegóły opisane są w załączonym projekcie.

Aktualności

Spotkanie zespołu doradczego

Posted on

Dnia 12 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się spotkanie Zespołu Doradczego przy Prezydencie w sprawie tworzenia tras rowerowych na terenie miasta Gniezna. Podczas spotkania przedstawiciele firmy Stadtraum Polska Sp. z o.o. zaprezentowali standardy rowerowe oraz założenia i rozwiązania projektowe. Przedstawicielom Zarządców Dróg oraz Członkom Zespołu przekazano dokumentacją do wydania opinii. Po […]

Aktualności

Powołanie Zespołu Doradczego

Posted on

Zarządzenie Nr WAK.K.120.10.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z 12.04.2019 r. w sprawie: powołania Zespołu Doradczego przy Prezydencie Działając na podstawie Zarządzenia nr WAK.K.120.5.2019 Prezydenta Miasta Gniezna z 28 lutego 2019 roku nadającego Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, rozdział I § 2 ust. 6, zarządzam co następuje:

Aktualności

Powstaje koncepcja kompleksowej sieci tras rowerowych w Gnieźnie

Posted on

Znaczny wzrost ruchu pojazdów po ulicach miasta Gniezna, tworzące się zatory w godzinach szczytu zmuszają mieszkańców do szukanie alternatywnych środków transportu – m.in. korzystania z transportu publicznego lub z rowerów. Należ  y położyć nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu dla niechronionych uczestników ruchu. W chwili obecnej rowerzyści korzystają głównie z jezdni, gdzie kierowcy pojazdów mechanicznych […]